Arhiva

Odluka o poništenju radova na energetskoj obnovi višestambene zgrade na adresi Kolarova 16, Zagreb

U postupku nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, a nakon zaključka danog u Zapisniku o otvaranju i ocjenjivanju ponuda od dana 26. listopada 2018. godine, Naručitelj donosi Odluku o poništenju nabave ev. broj 02/2018.

Odluka SK-16

Zapisnik Kolarova 16

Odluka o odabiru za zgradu: Vrbik 35,35a,35b

U postupku nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, a nakon zaključka danog u Zapisniku o otvaranju i ocjenjivanju ponuda od dana 25. listopada 2018. godine, Naručitelj donosi Odluku o odabiru nabave ev. broj 01/2018 kojom je izabran slijedeći Ponuditelj: GEPOT d.o.o., Selska cesta 20, 10000 Zagreb.

V 35a,b, Odluka o odabiru

Zapisnik o odabiru izvođaća

Završetak javnih poziva za energetsku obnovu

Ovim putem obavještavamo Vas da javni pozivi za energetsku obnovu završavaju 17.10.2018. g. u  12:00h.

Javni poziv za zgradu: Slavka Kolara 16

DOKUMENTACIJA O NABAVI

Za izvođenje radova na energetskoj obnovi višestambene zgrade u gradu Zagrebu na adresi Kolarova 16

Evidencijski broj nabave: 02/2018

REFERENTNA OZNAKA POZIVA: PDP_4c2.2

(Referentni broj. KK.04.2.2.01.0572)

Dokumentacija-o-nabavi-EV02-2018

OoN-Obavijest-o-nabavi-EV02-2018

Ponudbeni-list EV02-2018

Troskovnik grad završnih radova Kolarova 16

Javni poziv za zgradu: Vrbik 35,35a,35b

DOKUMENTACIJA O NABAVI

Za izvođenje radova na energetskoj obnovi višestambene zgrade u gradu Zagrebu na adresi Vrbik 35, 35a, 35b

Evidencijski broj nabave: 01/2018

REFERENTNA OZNAKA POZIVA: PDP_4c2.2

(Referentni broj. KK.04.2.2.01.0568)

Dokumentacija-o-nabavi-EV01-2018

OoN-Obavijest-o-nabavi-EV01-2018

Ponudbeni-list EV01-2018

Troškovnik-Vrbik 35