Novosti

Aktualno

Odluka o odabiru za zgradu: Slavka Kolara 16

Javna nabava za izvođenje radova na energetskoj obnovi višestambene zgrade u gradu Zagrebu na adresi Kolarova 16 je završena.

Odluka o odabiru SK-16

Zapisnik br.2 – SK16 (k.k.0572)

Novi javni poziv za zgradu: Slavka Kolara 16

DOKUMENTACIJA O NABAVI

Za izvođenje radova na energetskoj obnovi višestambene zgrade u gradu Zagrebu na adresi Kolarova 16

Evidencijski broj nabave: 03/2018

REFERENTNA OZNAKA POZIVA: PDP_4c2.2

(Referentni broj. KK.04.2.2.01.0572)

Obavijest o nabavi-EV03-2018

Dokumentacija-o-nabavi-EV03-2018

Ponudbeni-list EV03-2018

Troškovnik Kolarova 16 obnova

Arhitektonski projekt -Kolarova 16

Projekt toplinske zastite Kolarova 16