Odluka o odabiru za zgradu: Vrbik 35,35a,35b

Published:
09/11/2018

U postupku nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, a nakon zaključka danog u Zapisniku o otvaranju i ocjenjivanju ponuda od dana 25. listopada 2018. godine, Naručitelj donosi Odluku o odabiru nabave ev. broj 01/2018 kojom je izabran slijedeći Ponuditelj: GEPOT d.o.o., Selska cesta 20, 10000 Zagreb.

V 35a,b, Odluka o odabiru

Zapisnik o odabiru izvođaća