Odluka o poništenju radova na energetskoj obnovi višestambene zgrade na adresi Kolarova 16, Zagreb

Published:
09/11/2018

U postupku nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, a nakon zaključka danog u Zapisniku o otvaranju i ocjenjivanju ponuda od dana 26. listopada 2018. godine, Naručitelj donosi Odluku o poništenju nabave ev. broj 02/2018.

Odluka SK-16

Zapisnik Kolarova 16