Kvalitetno osiguranje

Published:
29/01/2018

Pokriveno je u potpunosti:

  • Požar, poplave,
  • Sva puknuća cijevi
  • Sva odštopavanja cijevi , pa i one najmanje
  • Sve sanacije zidova, parketa, keramike, malerski radovi
  • Sva stakla na zaj. prostorijama
  • Zaštita od vandalizama (krađa, grafiti, oštećenja)
  • Osiguranje prema trećim osobama …
  • Sve je u jednom paketu